Opis szkolenia

"Teoria i najlepsze praktyki Agile i Scrum"

Poziom trudności:

Najlepszy wybór, aby rozpocząć przygodę z frameworkiem Scrum. Szkolenie wprowadza w teorię Agile i Scrum oraz uzupełnia ją o najlepsze praktyki poparte przykładami. Dzięki warsztatowi nauczysz się budować wartościowe produkty za pomocą zmotywowanych zespołów we współpracy z zadowolonymi klientami.

Dlaczego to szkolenie?

Jestem aktywnym Agile Coachem i Scrum Masterem z ponad 10-letnim doświadczeniem w stosowaniu metodyk zwinnych i narzędzi pomagających w tworzeniu wartościowch produktów. Zawartość tego szkolenia poparta jest na moim osobistym doświadczeniem z różnych projektów i organizacji, jak również doświadczeniem z codziennej pracy z zespołami i managementem. Jako pragmatyk doskonale wiem, że każda organizacja, każdy produkt, każdy zespół jest inny, dlatego to szkolenie jest zawsze dostosowane do konkretnych potrzeb grupy.

Zawartość tego szkolenia jest moim własnym projektem i opiera się na najbardziej znanych szkoleniach scrum.org, scrumalliance.org, czy management30.com, w których brałem udział.


Kluczowe korzyści

 • Dowiesz się, co to jest Agile i co znaczy tworzenie produktów w sposób zwinny
 • Poznasz wszystkie podstawowe elementy Scruma - zdarzenia, role i artefakty i sprawdzisz je w praktyce
 • Nauczysz się najpopularniejszych technik i narzędzi wspierających pracę ze Scrumem
 • Wymienisz się doświadczeniem z innymi osobami z różnych firm
 • Weźmiesz udział w dyskusjach na temat realnych problemów zespołów
 • Poznasz najczęstsze błędy popełniane przy rozpoczęciu przygody ze Scrumem
 • Dowiesz się, dlaczego "mechaniczne wdrażanie" Scruma się nie sprawdza
 • Zrozumiesz jak ważna jest samoorganizacja, autonomia i poczucie celu wśród członków zespołu
 • Odkryjesz jak dobrze działają zespoły i firmy oparte na wartościach
 • Dodatkowo otrzymasz również wsparcie po warsztatach, ponieważ jako praktyk wiem, że Scrum jest prosty w teorii, ale trudny w praktyce, dlatego możesz na mnie liczyć również po szkoleniu

Dla kogo jest to szkolenie

Szkolenie skierowane jest do liderów, członków zespołów, Product Ownerów, Scrum Masterów i innych osób, które dopiero rozpoczęły pracę w Scrumie oraz tych, którzy już pracują w ten sposób od pewnego czasu i zdecydowały się na wsparcie kogoś doświadczonego, kto pomoże w identyfikacji obszarów kolejnych usprawnień.

Agenda szkolenia:

Szkolenie "Teoria i najlepsze praktyki Agile i Scrum" ma zawsze niezmiennie punkty programu, ale jego zindywidualizowany charakter pozwala na dodanie dodatkowych modułów uzgodnionych na początku szkolenia.

MODUŁY GŁÓWNE:
 • Agile (rys historyczny, proces empiryczny, Manifest Agile, 12 Zasad Agile, frameworki, porównanie z watterfallem)
  • Co to jest Agile?
  • Dlaczego warto być Agile?
  • Kiedy używać Agile?
  • Jak być Agile?
 • Scrum
  • Gra symulacyjna
  • Co to jest Scrum?
  • Wartości Scrum
  • Role - Product Owner, Development Team, Scrum Master
  • Wydarzenia - Sprint, Sprint Planning, Sprint Review, Retrospective, Daily Scrum
  • Artefakty - Product Backlog, Sprint Backlog, Increment
  • Definition of Done
 • Scrum + (najpopularniejsze dodatkowe techniki i narzędzia wspierające pracę ze Scrumem)
  • Więcej o jakości - Kryteria Akceptacji
  • Zarządzanie wymaganiami - User Stories, Tablica Kanban, Refinement/Grooming
  • Planowanie strategiczne - Estymacje, Story Points, Planowanie Wydań
  • Zarządzanie ryzykiem - Radzenie sobie z przeszkodami
  • Miary - Burndown Chart, Burnup Chart, Velocity Chart

MODUŁY DODATKOWE:
 • Przywództwo w Agile
 • Wartość Produktu
 • Wizja Produktu
 • Techniki Inżynieryjne
 • Jak pracować jako Zespół
 • Skalowanie Scruma
 • Wprowadzenie do DevOps
 • Wprowadzenie do Kanbana and Lean

Co mówią klienci


FAQ